learnex

Untitled-5
Historie

Hvem er Bess Mensendieckbess-mensendieck

Bess Mensendieck (1864 - 1957) er født i USA. Som ung rejste hun til Paris, hvor hun uddannede sig til billedhugger. Når hun arbejdede med modeller, undrede det hende gang på gang, at de færreste udnyttede kroppens fulde potentialer.

Det optog hende så meget, at hun indskrev sig på medicinstudiet for at få et dybtgående kendskab til anatomi. Hun studerede i Schweiz, hvor det på det tidspunkt var muligt for en kvinde at læse medicin.

Siden helligede hun sig lægegerningen og ledte i en årrække et forskningsprojekt ved et fysiurgisk hospital i Paris. Teorien bag projektet var, at man via nervesystemet kunne aktivere forsømte muskelgrupper; det såkaldte Mind and Muscle-princip, som stadig danner basis for undervisernes uddannelse på Mensendieck skoler i hele verden.

Mensendiecksystemet blev udviklet af Bess M. Mensendieck i slutningen af 1800 tallet og blev grundlagt i 1905. Bess Mensendieck videreudviklede sit system igennem hele livet.

Mensendieckgymnastikken kom til Danmark i begyndelsen af 20’erne. I 1925 blev Dansk Mensendieck Forbund oprettet, og året efter var Bess Mensendieck på sit første besøg i Danmark. Hun aflagde senere adskillige besøg i Danmark og opholdt sig bl.a. fra 1953-55 permanent i Ålborg, hvor hun uddannede Mensendiecklærere. Fra 1941 har uddannelsen af danske Mensendiecklærere fundet sted her i landet.

Bess Mensendiecks vision var, at det enkelte menneske kan lære at tage medansvar for sit eget helbred.